Tel: 043.627.1504/ Phone: 0914.891.655 kite_music@yahoo.com.vn
Chúng tôi phải nói như thế vì trong bài viết này chúng tôi sẽ không giới thiệu về một người, mà là cả 1 vũ đoàn, Vũ đoàn Kite Music,
Các bạn sẽ đem lại sự hoành tráng cho Winter Concert 2014 thông qua những vũ điệu đương đại giàu cảm xúc, Là những người luyện tập vất vả nhất, đổ nhiều mồ hôi công sức nhất, trong vòng 3 tháng, các bạn đã luyện tập không ngừng nghỉ, với tài biên đạo của nghệ sỹ Thu Trang, Vũ đoàn sẽ tạo nên sự khác biệt trong Notre Dame de Paris. Mọi người hãy chờ đón sự khác biệt đó nhé
Chat with Kite Music
Loading...