Tel: 043.627.1504/ Phone: 0914.891.655 kite_music@yahoo.com.vn

Cùng cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhé:
Sòi Ngọc Mai
06/08/95
SV trường ĐH Lâm Nghiệp
Sở thích: Ăn ngủ
Ghét: Nhiều…..?
Yêu: Nhiều……?

Chat with Kite Music
Loading...