Tel: 043.627.1504/ Phone: 0914.891.655 kite_music@yahoo.com.vn

Châu Anh & Ngọc Anh: 2 chị em sinh đôi giống nhau như 2 giọt nước, kể cả khi học Piano thì cách tiếp cận tác phẩm, cách xử lý y chang nhau luôn ^-^ Thầy dạy Ngọc Anh và Châu Anh 3 năm rồi nhưng vẫn còn nhầm 2 bạn với nhau. Tại Winter Concert cho người lớn năm nay, Ngọc Anh và Châu Anh sẽ là khách mời đại diện của khối học viên trẻ em. Các bạn nhỏ của chúng ta sẽ đến cùng tác phẩm Valse h-moll của F. Chopin. Hy vọng khán giả sẽ ngây ngất với phần biểu diễn của 2 bạn.

Chat with Kite Music
Loading...