Tel: 043.627.1504/ Phone: 0914.891.655 kite_music@yahoo.com.vn
Music Festival 2016

Music Festival 2016

Kite Music trân trọng thông báo tới toàn thể học viên đã và đang học tập tại Kite Music cũng như tới tất cả những khán giả quan tâm tới các chương trình nghệ thuật thường niên của Kite Music. Về việc đổi tên chương trình nghệ thuật thường niênSummer Party for Children thành Music Festival. (more…)

Chat with Kite Music
Loading...