Name: Trần Thu Phương
– DOB: 05/11/1982
– Gender: Female
– Status: Married
– Dân ngoại ngữ kỹ thuật ĐHBK, làm tư vấn y tế Singapore.
– Là một người vui vẻ, hướng nội và hơi nhát.
– Sở thích: yoga, piano, du lịch, yêu chó – mèo

Năm nay chị Thu Phương sẽ dành tặng cho khán giả tác phẩm  Chèo Thuyền F. Mendelsohn.

Chúc chị có 1 đêm diễn tuyệt vời.

Chat with Kite Music
Loading...